แร่ธาตุ เกลือแร่ (Mineral)

           แร่ธาตุ หรือ เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นส่วนประกอบ และช่วยในการทำงานของเนื้อเยื่อ/อวัยวะหลายชนิด เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ฟัน เลือด บางชนิดเป็นส่วนประกอบของสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เฮโมโกลบิน (Hemoglobin, สารในเม็ดเลือดแดง) เอนไซม์เป็นต้น
แร่ธาตุยังช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ทำหน้าที่ปกติ เช่น ช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทช่วยในการแข็งตัวของเลือดและช่วยควบคุมความสมดุลของของเหลวชนิดเกลือแร่ (Electrolyte) ในร่างกาย เช่น โซเดียม(Sodium) โปรแตสเซียม 
    
         อ้างอิง : อาจารย์พรพิศ เรืองขจร.
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8/        

   

     เครื่องดื่มเกลือแร่ของเหลวที่ทุกคนควรใส่ใจ

           เครื่องดื่มเกลือแร่ของเหลวที่ทุกคนควรใส่ใจ คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าหากเรามีอาการท้องเสีย หรือมีอาการท้องร่วงนั้น เบื้องต้นควรให้ผู้ป่วยดื่มเกลือแร่เพื่อช่วยบรรเทาอาการความรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยชดเชยเกลือแร่และน้ำที่ร่างกายสูญเสียจากอาการท้องเสีย ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อค หรือเสียชีวิต ก่อนที่จะไปพบแพทย์ เกลือแร่ที่กล่าวถึงนี้เราเรียกว่าเกลือแร่สำหรับคนท้องเสีย หรือ Oral Rehydration Salt เรียกชื่อย่อว่า ORS ในประเทศไทยองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตผงเกลือแร่ ORS บรรจุในซองสำเร็จรูป ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป วิธีใช้ทำได้โดยเทผงเกลือแร่ 1 ซองลงในน้ำต้มสุกซึ่งเย็นแล้ว ประมาณ 750 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน และให้ผู้ป่วยดื่ม ก็จะช่วยบรรเทาอาการความอ่อนเพลียได้
เกลือแร่อีกชนิดที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงคือเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อกับการออกกำลังกาย หรือ Oral Rehydration Therapy เรียกชื่อย่อว่า ORT เกลือแร่ชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการชดเชยน้ำและเกลือแร่ซึ่งสูญเสียไปกับเหงื่อภายหลังออกกำลังกาย เกลือแร่ ORT ได้รับความนิยมในนักกีฬาหรือผู้ที่รักการออกกำลังกาย เนื่องจากกระแสการตลาดการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุขวด แต่ความเป็นจริงแล้วการดื่มน้ำเย็นเพียงอย่างเดียวก็เป็นการช่วยชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อได้ และยังช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้อีกด้วย เนื่องจากในเหงื่อของเรานั้นประกอบไปด้วยน้ำมากถึง 95 % และมีเกลือเพียง 1 % ในนักกีฬาที่ออกกำลังกายมานานแล้ว ร่างกายจะปรับตัวให้เข้ากับการเสียเหงื่อ ดังนั้นเกลือแร่ ORT จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายในระยะแรกนั่นเอง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศเตือนไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วง ดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬา หรือเกลือแร่ ORT ซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป เพราะเกลือแร่ทั้งสองชนิดมีปริมาณเกลือแร่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน กล่าวคือเกลือแร่ ORS จะมีปริมาณโซเดียมที่สูง แต่ในเกลือแร่ ORT จะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงกว่า ถ้าผู้ป่วยท้องเสียดื่มเกลือแร่ ORT จะทำให้เกิดอาการท้องเสียมากขึ้น เพราะเกลือแร่ ORT มีปริมาณน้ำตาลที่สูงทำให้ร่างกายเกิดขบวนการดึงน้ำเข้ามาภายในทางเดินอาหารมากขึ้น ลำไส้ก็จะบีบตัวมากขึ้น ในที่สุดก็กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการถ่ายเหลวมากขึ้นนั่นเอง

       อ้างอิง :
ASTV ผู้จัดการ. ท้องเสียจิบเกลือแร่ ORS ห้ามจิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬา. วันที่ค้นข้อมูล 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.manager.co.th/infographics/
viewimage.aspx?id=559000000372901
Thai Love Health (TLH). การดื่มสารละลายเกลือแร่ ORS ในโรคท้องร่วงช่วยได้จริงหรือ.วันที่ค้นข้อมูล
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.thailovehealth.com/nutrient/health-
1324.html
VOICE TV21. อย.เตือนท้องเสียจิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬายิ่งท้องเสีย.วันที่ค้นข้อมูล 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  http://news.voicetv.co.th/thailand/311202.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น